joi, 24 aprilie 2014

Anale Universitatea Spiru Haret - Sectia Arhitectura

Lucrările de disertație susținute în sesiunea din primăvara a anului 2014 prezintă calități
deosebite sub aspectul abordării tematice, ca structurare și metodă de lucru. Din acest motiv se
propune ca selecția formată din titlurile de mai jos să fie publicată în volumul 1 al Analelor
Universității Spiru Haret. Seria Arhitectură.
În acest sens, studenții interesați sunt solicitați să revizuiască textul conform cerințelor afișate pe
website/ul revistei: http://anale-arhitectura.spiruharet.ro/și să-l trimită până la data de 9.05.2014
pe adresa teo_doina@yahoo.com.
Pentru lămuriri suplimentare puteți accesa aceasta adresă sau vă puteți consulta cu profesorul
îndrumător al disertației.
1. BACINSCHI D. RALUCA, Integrarea elementelor tradiţionale în arhitectura
modernă, Coordonator ştiinţific : Conf.univ.dr. Stănculescu Ileana.
2. BAROI GASPARIC R. IRINA, Completarea peisajului - Arhitectura în sit
natural, Coordonator ştiinţific : prof.univ.dr. Anca Sandu Tomașevschi.
3. CÂMPAN GH IOANA, Arhitectura Balneară. Abordări Trecute și
Contemporane. Coordonator științific: Conf. univ. dr. Ileana Stănculescu.
4. CONSTANTIN GH. LAURENŢIU
5. COSMOVICI E.M. MARIA TEODORA, Arhitectura locuinței cicladice. Precedentul
Arhitecturii Moderne. Coordonator științific: prof.dr.arh.Anca Sandu Tomașevschi
6. DAMIAN P. MIHAELA, De la han la hotel în arhitectura bucureșteană. Coordonator
științific: prof. dr. arh. Anca Sandu Tomașevschi
7. DIACONU I. IONUŢ, Carlo Scarpa și Modernismul Italian, Coordonator științific:
prof. dr. arh. Anca Sandu Tomașevschi.
8. DINCA GH. VLAD ANDREI , Influenţele mişcării Bauhaus în Orientul Mijlociu. Tel-
Aviv .Coordonator științific: Conf.univ.dr.arh. Mihăilescu Teofil.
9. ENESCU G. MONICA ELENA, Arhitectura spaţiilor de învăţare. Tendinţe
contemporane. Coordonator științific: Conf.univ.dr.arh.Teofil Mihăilescu.
10. FODOREANU S. CORINA ELENA, Reflectarea Stilului Organic în Opera lui
Gaudi. Coordonator științific: Conf.univ.dr.arh. Ruxandra Cruțescu.
11. FURCILA I. DIANA DANIELA, Arghir Culina - Arhitect între Stiluri - Coordonator
științific: Conf.univ.dr.arh. Ruxandra Cruțescu.
12. GHERGU P.M. YVONA DANIELA, Hibrid Arhitectural, Coordonator științific: prof.
dr. arh. Anca Sandu Tomașevschi.
13. GHINIA N.S. MARIA LAURA, Arhitectură, Regenerare și Sanitas per
Aquam, Coordonator științific: Conf.univ.dr.arh. Teofil Mihăilescu
14. GRĂJDIANU F. AMELIA , De la opac la transparent -Parcursul sticlei în arhitectură-
Coordonator științific: Conf.univ.dr.arh. Ruxandra Cruțescu .
15. IONIŢĂ E. MIHAI, Vecinătatea în Structuralismul Olandez. Coordonator
științific: Prof. univ. dr. arh. Anca Sandu Tomașevschi.
16. IUBU (DOBRIN) I. NICOLETA IOANA, Locuința între 1900 Și 1940 Pe Valea
Superioara A Prahovei. Coordonator științific: Conf.univ.dr.arh. Teofil Mihăilescu.
17. MIHALACHE P.M. CRISTINA, Genius Loci în arhitectura proiectată de Renzo
Piano. Coordonator științific: prof. dr. arh. Anca Sandu Tomașevschi.
18. PAGU F. IOANA, Arhitectură vs. Context. Intre producere și reducere. Coordonator
științific: Conf.univ.dr.arh. Teofil Mihăilescu
19. PAPAMIHALOPOL–NICOLAU A.MEDEEA ADRIANA
20. PĂLEA C. FELIX, Aspecte ale arhitecturii locuirii socialiste în București. Coordonator
științific: Conf.univ.dr.arh. Teofil Mihăilescu.
21. POETELEA V. ANDREEA FLORENTINA, Atemporalitatea arhitecturii lui Louis I.
Kahn, Coordonator științific: Prof. univ. dr. arh. Anca Sandu Tomașevschi.
22. POPESCU L.S. BRÎNDUŞA ALEXANDRA, Deconstructivismul în opera lui Frank
Gehry, Coordonator științific: Conf.univ.dr.arh. Ruxandra Cruțescu .
23. REVIN M. VASILE, Constructivism – Avangarda Rusă, Coordonator științific:
Conf.univ.dr.arh. Teofil Mihăilescu.
24. ROCA A. BOGDAN IONUT, Bauhaus, academie de arhitectura şi fenomen
architectural, Coordonator ştiinţific : Conf.univ.dr. Stănculescu Ileana.
25. SANDA D. COSTIN ALEXANDRU,
26. SANDU C. OTILIA ANABELA, REM KOOLHAAS – Între teorie şi
practică, Coordonator Ştiinţific: Conf. univ. dr. arh. Cruţescu Ruxandra
27. STOICA I . MIRELA
28. ŞERBAN P. CLAUDIA ALEXANDRA
29. ŞERBANESCU G. ANA MARIA BERNARD TSCHUMI, Arhitectura între teorie şi
practică, Îndrumător disertație: Conf. univ. dr. arh. Cruțescu Ruxandra
30. TEODORESCU GH. CEZAR LIVIU ANDREI, Teoriile lui Rudolf Steiner, o sursă de
inspiraţie în arhitectura modernă, Coordonator: Conf. univ. dr. Ruxandra
Dreptu
31. TURBATU S. MIRCEA BOGDAN, Evoluția arhitecturii stadioanelor în context
European, Profesor Îndrumător: Conf.Univ. Dr. Arh. Teofil Mihăilescu
32. UNGUREANU E. ADRIAN DANUT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu